Vi lämnar inte något åt slumpen

- För Uni-Vent AB är nöjda kunder det viktigaste

Kvalitet och miljö

Vi skall utföra ett arbete som vi kan vara stolta över vilket kräver att vi tänker både på kvalitén och miljön.

För Uni-Vent AB är nöjda kunder det viktigaste och vårt motto är "att inte lämna något åt slumpen". Detta sätt att tänka och arbeta har resulterat att våra färdigställda objekt dels håller sig inom de ekonomiska ramarna dels ger det resultat som kunden önskar.

Kvalitetstänkande

Det pågår fortlöpande ett kvalitetstänkande i företaget där vi ständigt kontrollerar genomförda arbete och tar till oss nya rön på området.

Vi söker aktivt efter förbättringsområden och verkar på detta sätt till att bibehålla den höga kvalitet vi har idag.

Kompetens och miljö

Våra arbetsledare har mycket hög kompetens med lång yrkeserfarenhet och ansvarar för kvalitetssäkringen i företaget. I vårt arbete finns ett väl integrerat tänkande om att förbättra för miljön och uppfylla de lagar och krav som finns på området.

Våra arbeten utförs alltid ur ett kvalitets- och miljöperspektiv där vi säkerställer att vi gör det som är mest lämpligt.