Vi lämnar inte något åt slumpen

- För Uni-Vent AB är nöjda kunder det viktigaste

Information

Uni-Vent AB är ett ventilationsföretag som bildades år 2005 och som därefter haft en mycket stark tillväxt. Vi består idag av ett tiotal ambitiösa och kunniga medarbetare och vi förväntar oss en fortsatt tillväxt.

Framförallt är vi inriktade på att finna den lämpligaste lösningen för våra kunder både ur ett funktionellt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Därtill är arbetets kvalitet av yttersta vikt och vi lägger ner mycket tid på att vidmakthålla och finna förbättringsutrymmen inom detta område.

Vi utför främst luftflödesinjusteringar, uppmätningar, utredningar av ventilationssystem och installationer. Främst arbetar vid emot huvud- och/eller totalentreprenörer.